Konstruktionsutredning Ljungby Lasarett

Inför framtida utmaningar utreder Landstinget Kronoberg möjligheterna med att bygga om Ljungby Lasarett. Martin&Co medverkar på uppdrag av Landstinget Kronoberg i utredningen som rådgivande konstruktörer.Andra nyheter