"Vi talar samma språk som våra kunder. Dessutom i klartext." 

En nära och tät dialog med våra uppdragsgivare bygger grunden för ett lyckat projekt. Vår långa yrkeserfarenhet gör att vi, förutom att säkerställa givna kundkrav, lägger stor vikt vid att lyssna och förstå våra kunders behov och önskemål. Det är också viktigt för oss att vara raka och klara i vår kommunikation med er. För att nå fram till ett tekniskt hållbart resultat anser vi att eventuella risker och problem ska diskuteras öppet och i klartext för att effektivt kunna åtgärdas. 
Att tydligt förmedla våra åsikter och informera om våra erfarenheter kan i slutänden bespara våra kunder en mängd oönskade kostnader och incidenter. 
 
Vi rekommenderar våra kunder att ta kontakt med oss i ett tidigt skede i byggprocessen för att vi skall kunna utföra vårt arbete snabbare och effektivare. Genom stort ansvarskännande tar vi hänsyn till en mängd parametrar för att säkerställa ett lyckat resultat. Tekniska lösningar, tid, ekonomi, produktionsmetoder, estetik, kvalitet och miljö för att nämna några. 
Martin&Co utför kontinuerliga kontroller och uppföljningar av varje projekt för att säkerställa att de utförs enligt våra uppdragsgivares, och inte minst våra egna, högt ställda krav. Vi arbetar engagerat för att varje projekt ska uppnå önskat resultat.