"Vi är genuint intresserade av vårt arbete. Det gynnar våra kunders projekt"

Grunden för en bra byggnadskonstruktör är ett stort tekniskt kunnande - det har vi på Martin & Co. Vi vågar till och med påstå att vi har ett större tekniskt kunnande än flera av våra konkurrenter. Men vi har också ett genuint intresse för 

konstruktion. Det gynnar våra kunders projekt. Vi frågar oss inte i första hand vad som är möjligt utan hur vi kan göra det möjligt – och bättre. 
Med innovativt tänkande, 
i kombination med lång erfarenhet, förbereder, planerar och genomför vi varje projekt till en tekniskt hållbar lösning som sammanfaller med våra kunders önskemål. Vi arbetar för att varje uppdrag ska resultera i en mer än nöjd uppdragsgivare. Oavsett typ av projekt ska det med stort förtroende kunna läggas i trygga händer hos oss på Martin & Co även nästa gång.
 
Vi riktar oss mot andra kvalificerade företag och tar inte emot mindre uppdrag från privatpersoner.