Konvaljen i Kalmar

I Kalmar ska ett 15 våningshus byggas. Martin&CO dimensionerar och projekterar pålning och betongkonstruktioner. 

 

Entreprenör är Hansabygg.Andra nyheter