kv Skärvet 7 - Martin&Co står för all konstruktion

 

Martin&CO har fått i uppdrag att projektera Kv Skärvet 7.

 

Kv Skärvet 7 kommer innehålla vårdcentral samt bostäder. Det byggs i två huskroppar med totalt 5 våningar. Martin&co ansvarar för all konstruktion.

 

Uppdragsgivare DynaconAndra nyheter