Läppstiftet Kalmar

Martin&co har fått i uppdrag att analysera höghuset Läppstifftet i Kalmar. 

 

Analyser skall utföras kring rörelser pga vind, vi kommer också vara rådgivande konsult i den tekniska utredning som pågår gällande problem med sprickbildning i befintlig fasad.Andra nyheter