Tillbyggnad av Centrallasarett Växjö

 

På uppdrag av Region Kronoberg är Martin&co med att utreda utformningen nya sjukhustillbyggnaden, Hus L,  på centrallasarettet i Växjö.Andra nyheter