Tillbyggnad Hemköp, Växjö

 

Martin&Co har fått i uppdrag att projektera om och tillbyggnaden  av Hemköp.

Entreprenör är DynaconAndra nyheter