Tillbyggnad på Migrationsverket Växjö

Martin&Co har fått i uppdrag att projektera tillbyggnaden av lokaler för Migrationsverket i Växjö.

 

Entreprenör DynaconAndra nyheter