Triberga Vattenverk Öland

Ett nytt vattenverk i Triberga på Öland skall byggas. Vattenverket uppföres i två huvudplan. Ett källarplan med vattenbärande volymer byggs med vattentät betong, och ett entréplan för kemikaliehantering och processteknik mm. Överbyggnaden uppföres med en stålstomme

 

Martin&co är ansvariga för konstruktion av stål och betong.

Uppdragsgivare Norconsult Andra nyheter