Om och tillbyggnad av Ljungfälleskolan Växjö

 

Ljungfälleskolan på Teleborg i Växjö skall byggas om och byggas till med en ny matsal samt nya lokaler för undervisning.

 

Martin&Co dimensionerar och tar fram konstruktionshandlingar.

Uppdragsgivare VÖFABAndra nyheter